Raport "Rak kolczystokomórkowy w Polsce" przygotowany został  przez Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej RAK UV. Celem publikacji jest ocena stanu profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka kolczystokomórkowego w Polsce, analiza obciążeń zawodowych oraz zaproponowanie reko-mendacji zmierzających do zwiększenia efektywności i stabilności opieki.

Dokument  pozwoli budować świadomość społeczną na temat raka kolczystokomórkowego skóry, czynników ryzyka oraz możliwych form profilaktyki, szczególnie w grupach wysokiego ryzyka zachorowania na ten typ nowotworu.

Patroni honorowi

Partnerzy